Smart riešenia

SUNWARD 

TELEMATIKA

SUNWARD SMART FLEET JE TELEMATICKÝ SYSTÉM VYUŽÍVAJÚCI SIETE SENZOROV NA MONITOROVANIE RÔZNYCH ASPEKTOV VÝKONU STROJA SUNWARD A POSKYTOVANIE VZDIALENEJ OPRAVY PORÚCH A PREDIKTÍVNEJ ÚDRŽBY.

Riešenie SUNWARD Smart Fleet je poskytované v spolupráci so značkou Jaltest zo španielskej skupiny COJALI.

JEDNODUCHÁ 

INŠTALÁCIA

SUNWARD Smart Fleet je telematický systém využívajúci siete senzorov na monitorovanie rôznych aspektov výkonu stroja Sunward a poskytovanie vzdialenej opravy porúch a prediktívnej údržby.


Toto riešenie je poskytované v spolupráci so značkou Jaltest zo španielskej skupiny COJALI.

VYLEPŠENÉ 

SKÚSENOSTI

Systém SUNWARD Smart Fleet výrazne zlepšuje skúsenosti používateľov SUNWARD tým, že kombinuje telematické a diagnostické jednotky na palube.

Jednou z hlavných výhod systému je možnosť lokalizovať a vykonávať diagnostické relácie na diaľku. Po pripojení k diagnostickej zásuvke (konektor OBD) môže systém interagovať s riadiacimi jednotkami (ECU) prítomnými v rýpadle a vyžiadať si príslušné údaje z rôznych systémov bez toho, aby bolo potrebné prejsť dielňou.

Jednoducho je možné overiť stav diagnostiky všetkých strojov patriacich do Vášho vozového parku a identifikovať stroje, na ktorých bola zistená chyba diagnostiky. V prípade zistenia chyby diagnostiky je možné vykonať príslušné opatrenia v závislosti od jej závažnosti.